ông tự coi mình là người ngoài cuộc ở Washington và bác bỏ lời khuyên của các chính trị gia dòng chính

TULAR:
ông Lee đã nói rằng “việc đạt được dân chủ hóa thực sự rất bổ ích

Lý do bỏ học là do say rượu lái xe

TULAR:
đã nhận được những tràng pháo tay khi nói:

Những người mới lái xe đã lái xe cho đất nước này

TULAR:
đã nhận được những tràng pháo tay khi nói:

chủ đề 'Tương lai của Hàn Quốc nằm trong chúng ta'

TULAR:
chủ tịch ủy ban chính sách Jeon Jae-hee

ông nói: “Không có cách nào để xác minh nội dung

TULAR:
vậy anh ấy đang bào chữa để làm gì

Sự nổi tiếng của tổng thống là một trong những tài sản quan trọng của lãnh đạo

TULAR:
chẳng hạn như sự rút lui quy mô lớn của đảng viên để phản đối việc bác bỏ sự đề cử của người đứng đầu văn phòng quận tại thời điểm đó

'Lee Hoi-chang đừng ra nữa' game đào

TULAR:
Trong khi sự hợp nhất các quyền lực của đảng cầm quyền là sản phẩm của nền chính trị ngày hôm qua