Chúng ta phải đứng lên đấu tranh bảo vệ Luật An ninh Quốc gia

TULAR:
Có vẻ như Kim Jong-il thích điều đó bằng cách phá lên cười với 抱腹絶倒 của mình

chúng ta cần tập trung vào cải cách chính sách để tiếp cận người dân thông qua chính sách

TULAR:
Hầu hết các thành viên của Namminjeon đã bị bắt vào năm 1979

tôi sẽ sửa đổi điều lệ đảng để đình chỉ điều khoản về phân chia quyền lực của tổng thống và quyền lực của đảng

TULAR:
Giáo sư Baek Nak-cheong không tham gia phong trào chống Joseon cho đến khi chính quyền Roh Moo-hyun nhậm chức

mọi người không nghĩ rằng lập trường của GNP đã thay đổi

TULAR:
“Nói rằng chúng tôi đã được các con số lấy lại niềm tin là không đúng

đây là cảng mà hàng viện trợ từ khắp nơi trên thế giới đổ vào

TULAR:
Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ chuyển đổi những người làm việc bán thời gian thành những người làm việc toàn thời gian

Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chọn đảng cánh hữu bảo thủ để xóa bỏ thực sự những người thân Bắc Triều Tiên

TULAR:
phong trào hợp tác giữa 'Park Geun-hye và Hong Joon- pyo' trong phiên họp ngân sách cũng rất đáng chú ý

chẳng hạn như mang lại lợi ích cụ thể cho Bắc Triều Tiên

TULAR:
và North America (Bắc Mỹ) phải không